Reference - 4 x 4 HR + doprava

 Nakládka, doprava ( auto + přívěs ), vykládka a rozmístění, až 16 ks Euro palet ( rozměru 1,2 x 0,8 m) do celkové nosnosti soupravy, (např. cihly, tvárnice, "ztracené" bednění, střešní krytina, dlažba, zámková dlažba, betonové obrubníky apod.) s pomocí samovyvažovacích paletových vidlí a nebo s pomocí vázacích prostředků.

 
 
 
 
Montáž portálu dopravního značení na stavbě silnice R48 Múk Příbor - západ.
 
Nakládka, přeprava, rozmístění a stavba stavebního lešení a jejích částí.
 
Přísun a pokládka střešních krytin na stavbě střešních konstrukcí přímo z palety s pomocí samovyvažovacích paletových vidlí.
 
 
 
Nakládka, doprava a uložení nádrží čističek odpadních vod, jímacích nádrží dešťových vod, šachtic apod.
 
Nakládka, doprava a vykládka stavební techniky.
 
 

Nakládka, doprava, rozmístění a usazení, např. betonových panelů, šachtic, betonových patek základů staveb, betonových a dřevěných pražců apod.
 
Nakládka, doprava, vykládka a manipulace stavebních buněk, standartních námořních přepravních kontejnerů (velikosti 20 FT) a jiných objemných objektů.

 
 
 
Nakládka novinového stánku.
Montáž zastávky autobusu.
 
Zajištění nakládky, dopravy a vykládky nadrozměrných nákladů.
 
 
 
 
Montáž a demontáž betonových, ocelových a dřevěných sloupů nadzemních trakčních vedení, pouličního osvětlení a jejich součástí.
 
 
Nakládka, doprava a rozmístění stavebního řeziva na stavbách komerčních objektů a rodinných domů.

  
 
 
Montáž a demontáž ocelových a dřevěných konstrukcí, krovů, bednění železobetonových konstrukcí,  komerčních a průmyslových objektů a rodinných domů.
 
 
 
Stavba dřevěnice.
 
Použití navijáku a kladky k přísunu a rozmístění stavebního materiálu dovnitř stavby.
 
Montáž, demontáž, stěhování a doprava strojních a průmyslových zařízení ve složitě přístupných místech vnitřních objektů i na venkovním prostranství.
 
Montáž kolejnic jeřábu.
 
Montáž mostového jeřábu v hale.
 
Přísun materiálu na opravy střech a střešních konstrukcí až do 5. patra.
 
Přísun materiálu pro montáž velkoplošné, plechové, střešní krytiny.
Montáž mostového jeřábu.
Zásyp zákrytu střechy kačírkem s pomocí bigbagů.

Nakládka, doprava a usazení kamenů do okrasných zahrad.
 
 
Montáž a demontáž motorů a jiných částí nákladních vozidel.
 
 
Nakládka, přeprava a vykládka dopravních prostředků a jejich částí.
 
 
 
Doprava a vykládka palivového dřeva v koších.
 
Jeřábnické práce při stavbě a rekonstrukci plynových, vodovodních a jiných inženýrských sítí.
 
 
Stahování, nakládka, doprava a vykládka dřevěné kulatiny ze složitě přístupných míst navijákem ( délka lana minimálně 30 m ) s využitím terénních schopností vozidla s pohonem 4 x 4.  
 
Nakládka a vykládka dřevěné kulatiny pomocí manipulačního dvojháku s nosností až 680 kg.
 
Montáž reklamních poutačů.