Reference - 6 x 6 HR + doprava

Vykládka stavebního řeziva z kamionu.

Rekonstrukce propustku.

Nakládka a přeprava stavebních buněk.

Doprava materiálu kameníkům.

Doprava materiálu tesařům.

Přísun materiálu pro montáž zasklení, letiště Mošnov.

 Doprava a montáž krovu.